محصولات ترکمتر و مولتی پلایر ترکمترها و مولتی پلایرهای تکنوجی ایتالیا ترکمترهای دیجیتال تکنوجی ایتالیا

محصولات - ترکمترهای دیجیتال تکنوجی ایتالیا

  ترکمتر دیجیتال سری 3500

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ترکمتر دیجیتال سری 3500R

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...